Dnes Český statistický úřad zveřejnil údaje o inflaci za měsíc duben. Inflace je nejhorší od roku 1993, kdy probíhala v naší zemi ekonomická transformace. Aktuální výše dubnové inflace je 14,2 procent.

Analytici se bohužel shodují, že to zatím není ještě nejvyšší hodnota inflace v tomto roce. Očekávají překročení 15% a to možná již příští měsíc.

Jen pro představu - vaše úspory, které necháváte ležet na účtu v bance, tak ztratí za rok hodnotu 15%. Ze 100 tisíc tak bude jen 85 tisíc.

Zlato se v historii osvědčilo již několikrát, jako nejlepší prostředek v boji proti inflaci, tak že dokáže uchovat hodnotu vašich peněz. To, co stálo před 30 lety unci zlata, tak stojí i letos unci zlata a je velká pravděpodobnost, že to samé zboží se stejnou užitnou hodnotou bude stát unci zlata i příští rok.

Výhodou také je, že zlato i přes ekonomickou i politickou nejistotu, která panuje, ještě nedosahuje svých historických rekordů. Je jasné, že bude-li znehodnocování peněz pokračovat, bude i cena zlata nebo stříbra v nejbližší době růst a bude klesat i jeho dostupnost. My zatím stříbro i zlato máme. Signály z rafinérií, od kterých tyto kovy nakupujeme, jsou však takové, že nedostatek fyzického kovu zpracovaného do investiční podoby, se bude v čase zvyšovat. Myslíme si, že dosud nebyl vhodnější čas k nákupu investičního zlata nebo stříbra, než nyní!

 

Shrnutí:

Inflace v ČR je nejvyšší za posledních 29 let
Úspory se znehodnocují tempem 15% ročně
Zlato dokáže úspory ochránit
Blíží se nedostatek fyzického zlata i stříbra