Tento týden se k této otázce vyjádřila hlavní analytička švýcarské finanční skupiny MKS PAMP - Nicky Shiels. Myslíme si, že její odpověď je natolik zajímavá, že stojí za to, ji odcitovat:

"Typický investor do kryptoměn není stejný, jako investor do zlata a to samé platí i naopak. I když se často hovoří, nebo dříve hovořilo, že krypto je moderní zlato, tak časem se ukazuje, že vzhledem ke generační (mladí vs staří) a rizikové (rizikoví vs konzervativní) profilaci investorů se tyto dvě skupiny překrývají jen málo. To se nám potvrdilo loni, kdy došlo k problémům kolem krachu firmy FTX. V tom případě nedošlo ke skoro žádnému přelivu investic z krypta do zlata. Skandál kolem firmy FTX a následně rozsáhlé ztráty v krypto-průmyslu narušily důvěru v odvětví a nepřímo posílily přitažlivost reálných aktiv včetně zlata. V důsledku nejistoty došlo k uvědomění si skutečné hodnoty fyzických reálných aktiv a přitáhlo to další investice, ale především z řad investorů, kteří do zlata investují dlouhodobě. Z dlouhodobého hlediska zlato trápí skutečnost, že je možná zatím nepochopeno mladší generací investorů. Několikrát jsme slyšeli, že zlato je prostě staré. Právě proto, je u zlata i stříbra velký potenciál, především v dalším vzdělávání a zapojení nové a mladší věkové skupiny. Celé odvětví drahých kovů - od těžařů až po obchodníky se musí snažit rozšířit význam a pochopení zlata."

My k tomu jen dodáváme. Pochopení zlata mladší generací bude dobré nejen pro zlato, ale především pro ni samotnou, protože zkušenost nám ukazuje, že zlato je tu již tisíce let a nikdy nikoho zatím nezklamalo. Hodnotu ochraňuje již od starověku. O to aktuálnější je to však v dnešní době, kdy čelíme pomalé destrukci peněžního systému, a společnost hledá systém nový, který nebude založen na dluhu a rozmělňování hodnoty papírových peněz.