Americký prezident R. Nixon vyhlásil 15. srpna 1971 „dočasné“ pozastavení směnitelnosti amerického dolaru za zlato. Dočasnost se změnila na definitivu. Důvodem pozastavení konvertibility měla být měnová stabilita amerického dolaru. Od té doby dolar ztratil většinu své kupní síly a měny států nejsou kryté žádným reálným aktivem, a proto jich může být vytištěno nekonečně mnoho.

Hlavní motivací USA bylo pokrytí obřího dluhu, který vznikl válkou ve Vietnamu. Důsledkem toho je nárůst majetkové nerovnosti a zvýhodňování dlužníků před věřiteli. Bohužel. Aktuální to je především dnes – kdy inflace roste nebývalým tempem a reálná kupní síla peněz klesá každým dnem.