Těžbu zlata si většina lidí spojí se zlatou horečkou a rýžováním zlata v Americe. Ale nejstarší objevený zlatý důl byl v Gruzii. Archeologové jeho počátky kladou až do 4. tisíciletí před naším letopočtem.

Rozsáhlé záznamy o těžbě zlata pochází z Římské říše. Zde se pro těžbu zlata používala metoda zvaná v angličtině „hushing“ kdy se využívaly silné proudy vody k odhalení zlatonosných žil.

Určitě nelze pak pominout i „zlatou horečku“ ze 40. let 19. století, která sebou přinesla nejen rychlé zbohatnutí několika šťastlivců, ale i mnoho lidských tragédií, včetně masakrů domorodého obyvatelstva na území dnešní Kalifornie.