Investiční zlato je zákonem jasně definovaným pojmem.  Jedná se o zlato, které je v podobě slitků nebo mincí. V případě slitků musí být jeho minimální ryzost 995/1000, slitek musí být opatřen číslem, názvem výrobce, hodnotou ryzosti i hmotnosti. Mince musí být o minimální ryzosti 900/1000, vyrobeny po roce 1800 a jejich cena nesmí přesahovat 80% hodnoty zlata. 

Jestliže jsou splněny tyto podmínky, pak je toto zlato osvobozeno od DPH. Vždy je dobré si ověřit, že výrobce je uveden na seznamu rafinérií, které splňují přísná kritéria London Bullion Market Association.

Kupující má tak záruku, že rafinérie, která slitek nebo minci vyrábí je pod pečlivým dohledem a její procesy výroby, určování ryzosti, balení a také zdroje drahých kovů jsou kontrolovány nezávislou institucí. 

Zlaté šperky, medaile nebo jiné výrobky ze zlata, které nesplňují výše uvedená kritéria, nejsou považovány za investiční zlato, a proto nejsou DPH osvobozeny. K jejich ceně je tak v České republice připočteno DPH 21% a toto navýšení ceny je diskvalifikuje při jejich použití jako investice. 

U těchto výrobků je nutné dát pozor i na deklarovanou ryzost. Většina šperků je vyráběna s ryzostí pouze 586/1000 což znamená, že obsahují skoro o 50% zlata méně než zlato ryzí, ze kterého se vyrábí investiční mince nebo slitky.