Mince je v drtivé většině kulatého tvaru, má nominální hodnotu a nemá certifikát. Výhodou mince, je to, že je v zemi emitenta oficiálním platidlem. Většinou je ovšem nominální hodnota mince jen zlomkem prodejní ceny, protože její hlavní složkou je cena kovu, ze kterého je mince vyrobena.

Slitek nemá nominální hodnotu a je většinou obdélníkového tvaru. Je zataven nebo uzavřen v obalu, jehož nedílnou součástí je i certifikát. Na slitku je také vyraženo stejné číslo jako na certifikátu. Cena slitku je odvozena od jeho hmotnosti a ceny kovu na burze.

Mince může mít i numismatickou hodnotu, která se neváže na cenu kovu, ale na její vzácnost a obvykle převyšuje její hodnotu nominální i hodnotu kovu.