Na rozdíl od investičního zlata, které je osvobozeno od DPH, tak stříbro je DPH (v ČR je to 21%) zatíženo. Proto je i tak výraznější rozdíl mezi burzovní cenou stříbra a prodejní cenou u obchodníka. Není to však jen těch 21% k ceně burzovní, ale je nutné připočítat i další poplatky - tj. náklady na certifikaci, ražbu, dopravu, pojištění a marže rafinérie i obchodníka. 

To znamená, že nakupující soukromá fyzická osoba u stříbra zaplatí DPH. V okamžiku prodeje zpět obchodníkovi, již však prodává za cenu bez DPH. Při koupi, tak hned u této investice, ztrácí minimálně 21%. Při koupi stříbra ve formě investičního slitku se tak děje vždy. U mincí může nastat situace, kdy nominál není DPH zatížen a DPH se platí jen z ceny tzv. nadnominálu. 

Jednoduchý příklad: ČNB vydává každoročně pamětní 200 Kč stříbrné mince. Takové mince se po emisi prodávají kolem cca 600 Kč včetně DPH. Na faktuře by však mělo být rozlišeno, že se fakticky jedná o dvě položky. Jedna položka je nominál - tj. 200 Kč a ten není zatížen DPH. Druhá položka je nadnominál - tj. cena mince nad její nominální hodnotou a to 330 Kč a k této hodnotě je připočtena DPH 21% - celkem tedy je nadnominál za 400 Kč a celková cena mince je 600 Kč.

U některých obchodníků se setkáváme i s prodejem mincí v takzvaném Zvláštním režimu DPH a u tohoto je DPH zatížen jen rozdíl mezi nákupní hodnotou mince a její prodejní cenou. Toto lze však použít jen u použitého zboží, tzn. budete-li nakupovat mince s tímto zvláštním režimem ( v mezinárodním obchodně se používá sousloví margin taxation) je to již zboží použité, vykoupené a samozřejmě tak s sebou nese riziko neznámého původu zboží a tím se i zvyšuje riziko falzifikace a další s tím související problémy. 

Naše společnost prodává jen nové zboží a svým zákazníkům, tak garantuje jeho původ, proto také Zvláštní režim DPH u stříbrných mincí nepoužívá.