Ochrana osobních údajů e-shopu VaseZlato.cz GDPR - General Data Protection Regulation - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

1. E-shop VaseZlato.cz, který provozuje společnost Goldene Adele s.r.o., IČ 10917446, se sídlem 28. října 3346/91, 702 00 Ostrava, (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

jméno, příjmení
e-mailovou adresu
telefonní číslo
adresu/sídlo
 
2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.
Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Goldene Adele s.r.o., tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:
a.  Poskytovatelem služby UpGates (technologické e-shop řešení), provozované společností EVici webdesign s.r.o., IČ 28598661, se sídlem Petra Bezruče 139, 747 91 Štítina
b.  Zásilkovou službou Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
c.  Zásilkovou službou Zásilkovna s.r.o., IČ 28408306, se sídlem Drahobejlova 1019/27, Libeň, 190 00 Praha 9
d.  Zásilkovou službou PPL CZ s.r.o., IČ 25194798, se sídlem K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany
e.  Heureka Shopping s.r.o., IČ 02387727, se sídlem Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8
f.   Provozovatelem služby Sklik.cz a Zboží.cz je obchodní společnost Seznam.cz, a.s., IČ 26168685, se sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, PSČ 150 00
g.  Google Inc. ("Google"), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
h.  Emailingovou službou ECOMAIL.CZ, s.r.o.,IČ 02762943, se sídlem Na Mlejnku 764/18, 147 00 Praha 4

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

5. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@vasezlato.cz

6. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky společnost Goldene Adele s.r.o. užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
- Měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
- Základní funkčnosti webových stránek
- Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
- Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
- Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
- Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
- Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
- Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 
7. Vezměte prosíme na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
- zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
- na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
- požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.